Hasil Penilaian Akhir Semester Genap 2021 Fashl I’dad

No Nama Madah (Materi Pelajaran) Keterangan
Qiraatul Qur’an Praktik Ibadah
Bab 1 Bab 2 Bab 3 & 5 Bab 4 Bab 6
1 Abdul Havizh * * * * * * *
2 Abdul Jabar Nasution Rasib Mumtaz Mumtaz Rasib Rasib Rasib Tidak Lulus
3 Abdul Karim Rasib Jayyid Jiddan Mumtaz Maqbul Rasib Jayyid Tidak Lulus
4 Ahmad Affan Ja’far Assidiq Rasib Mumtaz Maqbul Maqbul Maqbul Rasib Tidak Lulus
5 Ahmad Fahmi Arramithani Rasib Mumtaz Jayyid Jiddan Rasib Rasib Rasib Tidak Lulus
6 Ahmad Yusuf Maulana Rasib Jayyid Jiddan Rasib Rasib Rasib Rasib Tidak Lulus
7 Alun Surya Kencana Rasib Mumtaz Maqbul Rasib Rasib Rasib Tidak Lulus
8 Amr Al Quds Maqbul Mumtaz Maqbul Rasib Rasib Maqbul Tidak Lulus
9 Fahri Ismail Jayyid Mumtaz Mumtaz Jayyid Jiddan Jayyid Jayyid Lulus
10 Fathan Mubina Rasib Mumtaz Mumtaz Maqbul Maqbul Maqbul Tidak Lulus
11 Hafshah Nur Fatir Rasib Mumtaz Mumtaz Maqbul Rasib Rasib Tidak Lulus
12 M. Ardiansyah Jayyid Mumtaz Mumtaz Jayyid Jiddan Rasib Rasib Lulus
13 M. Daffi Dinejat Rasib Mumtaz Jayyid Jiddan Maqbul Rasib Jayyid Tidak Lulus
14 M. Desta Febrian Jayyid Jayyid Jiddan Mumtaz Jayyid Jiddan Jayyid Jiddan Jayyid Jiddan Lulus
15 M. Fathul Bahri Alhusna Rasib Mumtaz Mumtaz Mumtaz Mumtaz Jayyid Jiddan Tidak Lulus
16 M. Mahfudz Siddiq Rasib Maqbul Rasib Rasib Rasib Tidak Lulus
17 M. Muffasya Sulaiman Rasib Mumtaz Maqbul Jayyid Rasib Maqbul Tidak Lulus
18 M. Mufty Sulaiman Rasib Jayyid Jiddan Jayyid Jiddan Jayyid Rasib Maqbul Tidak Lulus
19 M. Rafi Hidayat Rasib Mumtaz Rasib Rasib Rasib Rasib Tidak Lulus
20 M. Ridho Mufaddil Hutapea Rasib Jayyid Rasib Rasib Rasib Rasib Tidak Lulus
21 Moch. Ronggo Hadi Widjoyo Rasib Mumtaz Jayyid Jiddan Maqbul Maqbul Rasib Tidak Lulus
22 Muhammad Adli Saragi Rasib Rasib Rasib Rasib Rasib Rasib Tidak Lulus
23 Muhammad Fikri Toriq Maqbul Mumtaz Mumtaz Mumtaz Jayyid Jayyid Lulus
24 Nur Ali Zainul Abidin Jayyid Mumtaz Mumtaz Mumtaz Mumtaz Jayyid Jiddan Lulus
25 Solehudin Aldiansyah Rasib Mumtaz Mumtaz Maqbul Rasib Rasib Tidak Lulus
26 Syafrullah Mumtaz Mumtaz Mumtaz Mumtaz Mumtaz Mumtaz Lulus
27 Syahlani Faiz Hasan Rasib Mumtaz Jayyid Rasib Rasib Rasib Tidak Lulus
28 Varezy Tanjung Jayyid Jayyid Jiddan Jayyid Jiddan Jayyid Maqbul Maqbul Lulus
29 Wafi Al Hariz Rasib Maqbul Rasib Rasib Rasib Rasib Tidak Lulus
30 Zul Hamdi Ibrahim Nasution Rasib Mumtaz Jayyid Jiddan Rasib Jayyid Rasib Tidak Lulus
31 Zulhadi Hidayat Nution Jayyid Mumtaz Mumtaz Jayyid Jiddan Jayyid Jiddan Jayyid Jiddan Lulus
32 Zikri Mulya Alfarizi Rasib Jayyid Rasib Rasib Rasib Rasib Tidak Lulus
33 Ahmad Rayhan Maulana Nasution Rasib Jayyid Jiddan Rasib Rasib Rasib Rasib Tidak Lulus
34 Rino Okky Bagus S. Rasib Jayyid Jiddan Mumtaz Mumtaz Rasib Rasib Tidak Lulus
35 Rofiq Maulana Alfazri Jayyid Mumtaz Maqbul Jayyid Jiddan Rasib Jayyid Lulus
36 Ade Irwansyah Rasib Rasib Rasib Rasib Rasib Rasib Tidak Lulus
37 Muhammad Ayupi Rasib Jayyid Jiddan Jayyid Jiddan Maqbul Jayyid Jayyid Tidak Lulus
38 Ikram S.B. Rasib Tidak Lulus